Firemní koučink

  • Pracuji s jednotlivými manažery na rozvoji jejich dovedností.
  • Pomáhám najít správnou rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.
  • Pomáhám v motivaci, v nalezení vůle, zvyšuji výkon a dohlížím na sestavení plánů a jeho dodržování.

Týmový firemní koučink

  • Pracuji s celými týmy.
  • Pomáhám v motivaci celých týmů, zvyšuji výkon, pomáhám hledat řešení zadaných cílů a úkolů. Velmi efektivními metodami a způsobem dotazování dostávám tým k uvědomění si cílů a k následné práci s nimi.

Vedení obchodního a marketingového týmu s předem daným cílem za použití koučovacích technik

  • Vzhledem k mé dlouhodobé praxi v oboru marketingu a reklamy Vám pomohu při vizi značky, připravím společný brainstoring a efektivně povedu k cíli při obchodní i marketingové strategii Vaší firmy.

Nejen, že společně dokážeme najít cíle a definovat postupy k jejich naplnění, my oněch cílů také postupně i dosáhneme. Moje práce většinou nekončí nastavením cílů a postupů. Podílím se i na následné realizaci a to tak, že s týmem projdu fázi zvnitřňování jejich cílů a pak za pomoci koučinku sleduji a vyhodnocuji dodržování dílčích akčních kroků

více zde